Kursus 15.jpg

Uddannelsestilskud

  Uddannelsestilskud er en tilskudsordning som KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus administrerer på foranledning af en aftale med Aarhus Kommune. Medlemmer over 13 år kan således få tilskud til kurser på op mod 75% af egenbetalingen.

  Hvis du ønsker at søge uddannelsestilskud, skal du være opmærksom på, at ansøgningsskemaet skal printes og medbringes på kurset, så du kan få en underskrift af kursuslederen.

  Hvilke kurser ydes der tilskud til?

  Alle kurser arrangeret af KFUM og KFUK i Danmark er på forhånd godkendt og du vil kunne søge tilskud til disse.

  Lokalforeningerne under Distriktet kan også selv arrangere lederkurser og modtage støtte herfor. Disse kurser skal på forhånd godkendes af Distriktets regnskabsmedarbejder eller kasserer, for at tilskuddet kan tildeles - kommunens regler kræver blandt andet, at der skal være minimum 4 timers kursus om dagen.

  Det er også muligt at modtage støtte til kurser arrangeret af andre organisationer. Det anbefales, at man på forhånd retter henvendelse til Distriktets regnskabsmedarbejder eller kasserer for at afklare, om der ydes tilskud til det konkrete kursus.I forbindelse med henvendelsen vil det typisk være hensigtsmæssigt at kunne henvise til hjemmesider eller anden beskrivelse, der uddyber kursets formål og forløb. 

  Transport

  Der gives i øvrigt også 75% i tilskud til transportudgiften (Billigste transportmulighed).

  Ved større arrangementer, hvor der er mange deltagere fra KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus kan der lejlighedsvist arrangeres fælles transport. Når dette er tilfældet vil det blive offentliggjort på Distriktets hjemmeside.

  Behandling af ansøgning

  For at søge om tilskud til lederuddannelse skal du udskrive og udfylde skemaet nedenfor.

  Det er meget vigtigt at alle felter udfyldes korrekt, da skemaet fungerer som dokumentation overfor Aarhus Kommune.

  Du skal bruge kursuslederens underskrift, så husk at medbringe skemaet når du tager på kursus. 

  Ansøgningsskemaet afleveres på Distriktskontoret: KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C, att. regnskab

  Hent ansøgningsskema