IMG_8065.JPG

Rejsetilskud

  Medlemmer under KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus kan søge om tilskud til rejser, såfremt turen udmunder i et stykke arbejde, som kommer Distriktet og dets øvrige medlemmer til gode.

  Eksempler på arbejde som kommer Distriktet til gode kan være foredragsaften, debatmøde, videoblog, fotocollage, input til klubtilbud eller bestyrelse. etc. Herudover kan der også søges om tilskud, hvis ansøger lægger et ekstraordinært engagement i foreningen, f.eks. er aktiv leder eller bestyrelsesmedlem.


  Kriterier

  Distriktets bestyrelse har besluttet, at der maksimalt kan ydes tilskud på 25% af rejseudgifterne fratrukket tilskud fra anden side og eksklusiv forplejning.

  Der kan kun ydes tilskud til medlemmer af KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus. Distriktets bestyrelse fastsætter det konkrete tilskud på baggrund af din ansøgning.

  I behandlingen af din ansøgning lægges der især vægt på din beskrivelse af, hvordan rejsen kommer Distriktet og dets øvrige medlemmer til gode, eller hvordan du yder et ekstraordinært engagement i foreningen.

  Behandling af ansøgning

  Du kan søge om rejsetilskud op til 6 måneder efter rejsen er afsluttet. Det anbefales dog, at du søger forud for tilmelding til rejsen, hvis din deltagelse afhænger af, om du opnår tilskud.

  Din ansøgning vil blive behandlet hurtigst muligt - og senest i forbindelse med næste bestyrelsesmøde, som afholdes den 2. mandag i måneden.

  Umiddelbart efter behandlingen af ansøgningen får du besked på, hvor meget der kan bevilges.

  Pengene kommer først til udbetaling efter rejsen er gennemført, og du har indsendt dokumentation for udgifter til regnskabaarhus@kfum-kfuk.dk

  Ansøgningsskema | Rejsetilskud

  Angiv destination, rejseperiode og formål med rejsen.
  Det er et krav at du tilbyder foredrag eller på anden vis bidrager som frivillig i Distriktet på baggrund af rejsen, hvis du modtager tilskud.
  Du kan ikke regne med at Distriktet yder tilskud på det fulde ønskede beløb - det endelige tilskud fastlægges på baggrund af din ansøgning.