Stormødet starter typisk kl. 13.00, og i løbet af eftermiddagen gennemgås dagsordenen. Der skal blandt andet vælges en formand og en næstformand. Dagen sluttes af med aftensmad og fest.

Læs formalia omkring stormødet i Distriktets vedtægter § 5

Tidligere stormøder

På distriktets stormøder er der gennem tiden blevet truffet store beslutninger. Nedenfor finder du korte resumeer af de enkelte års stormøder. Du kan også finde årsberetninger og referater fra de enkelte år.