2015 Stormøde (15).jpg

Indkaldelse til Stormøde 2019

  Medlemmer af foreninger under KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus indkaldes til stormøde lørdag den 9. marts kl. 13.00 på Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C.

  Stormødet er Distrikt Aarhus' generalforsamling og dermed distriktets højeste myndighed. Det er her, medlemmerne får direkte indflydelse.

  Kandidater til formandskabet  

  På stormødet vælges formand og en næstformand for Distrikt Aarhus. Det er muligt at opstille kandidater på dagen. 

  Formand Mads Damgaard Mørkenborg og næstformand Tommy Serup Petersen genopstiller ikke. Derfor opfordres alle, der kunne være intereserede i at få direkte indflydelse på distriktets arbejde i dagligdagen til at overveje at stille op til formands- og næstformandsposten.  

  Formanden vælges for et år ad gangen, og de to næstformænd vælges for to år ad gangen forskudt, således at der hvert år vælges én formand og én næstformand. De foreslåede kandidater til bestyrelsen og SI skal være myndige og have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaten er villig til at modtage valg. 

  Indkomne forslag og mødepapirer
  Forslag, der ønskes behandlet på stormødet, skal fremsendes til formanden senest lørdag den 23. februar kl. 13.00 på formand.aarhus@kfum-kfuk.dk. 

  Dagsorden, beretninger og bilag sendes per mail senest otte dage før mødet. Papirerne vil også være tilgængelige via hjemmesiden. 

  Har du forslag, eller ønsker du selv at opstille, er du meget velkommen til at kontakte den nuværende formand i distriktsbestyrelsen, Mads Damgaard Mørkenborg, på formand.aarhus@kfum-kfuk.dk. 

  Ret til at stemme 
  Alle er velkomne, men kun medlemmer af distriktes foreninger, der er fyldt 16 år, har stemmeret. På mødet kan du få indblik i og indflydelse på distriktets arbejde og samtidig deltage i et hyggeligt distriktsarrangement. 

  Aftensmad og fest
  Efter mødet er der fællesspisning og fest. Tilmeldingen er nødvendig og sker via begivenheden på Facebook af hensyn til indkøb af mad. 

  Se begivenheden på Facebook her. 

  På vegne af distriktsbestyrelsen
  Camilla Bøgelund