53698473_2376085129068486_7236258954404167680_n.jpg

Indkaldelse til ekstraordinært stormøde 2019

  Distriktsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært stormøde med fokus på at få valgt en formand og en næstformand til distriktet.

  Medlemmerne i KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus afholdt sit stormøde lørdag den 9. marts. Stormødet er distriktets generalforsamling og øverste myndighed.

  Der var stort fremmøde, og medlemmerne tog efter livlig debat stilling til fem indkomne forslag, som får afgørende betydning for distriktet i det kommende foreningsår.

  Nu tidligere formand og næstformand Mads Damgaard Mørkenborg og Tommy Seerup Petersen gik begge af efter flere års engagement.

  Desværre var der ingen kandidater til at overtage posterne efter dem, og distriktet mangler nu en formand og en næstformand.

  Derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes mandag den 8. april kl. 19.00 på Nørre Allé 29, Aarhus C med følgende dagsorden:

  1.Valg af dirigent, stemmetællere og referent
  2. Valg af formand og næstformand
  3. Evt.

  Vi opfordrer alle til at overveje, om de kunne være interesserede i at stille op til en af de to poster. Ved interesse kan man kontakte næstformand Mads Vig Gullberg Ingemansen på mgi@kfum-kfuk.dk eller tidligere formand Mads Damgaard Mørkenborg på formand.aarhus@kfum-kfuk.dk.

  Vi håber på at se mange af jer!