31937325198_53a17f09c6_z.jpg

Formandens beretning - Året der gik i KFUM og KFUK Distrikt Aarhus

  Læs et uddrag af formandsberetningen for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus 2018.

  Foråret er så småt ved at indfinde sig - et forår, hvor politikerne gør sig klar til valg, og hvor vi i KFUM og KFUK ligeledes lader demokratiet blomstre. Det er blevet tid til Stormøde 2019 og dermed tid til at gøre status over det forløbne år. Det har været et fremragende år med stor aktivitet og engagement hos alle jer frivillige.

  Aktiviteter i distriktsbestyrelsen
  I årets løb har bestyrelsen brugt tid på både nye og velkendte aktiviteter. Af velkendte og tilbagevendende aktiviteter er der selvfølgelig afholdt utallige møder. Heraf skal særligt fremhæves fællesmøde med den nyvalgte bestyrelse i YMCA Lviv. Det var et inspirerende møde, der efterlod os med en rigtig god følelse af, at Lviv-projektet har taget et stort og vigtigt skridt fremad.

  Vi har som forening været repræsenteret og deltaget i en masse som for eksempel studiestartsmesse, ÅUF-møder og foreningsbazar.

  Derudover deltog vi igen i år i DHL-stafetten, hvor vi havde et godt fremmøde og en hyggelig eftermiddag på tværs af distriktet. Dette fællesskab blev der i den grad bygget videre på, da vi efter sommerferien inviterede alle medlemmer til opstarts- og 140 års fødselsdagsfest for KFUM og KFUK. Med over 100 deltagere blev det nye logo indviet, nye foreningskrus blev uddelt som gaver til jer medlemmer, og en fremragende opstartsdag blev afsluttet med koncert af Lunchbox i Midtbyens nye lokaler.

  Fokus på fællesskab og sammenhæng
  Af de nyere tiltag inviterede distriktsbestyrelsen ved bestyrelsesårets begyndelse til “Fælles opstarts-teambuilding-bestyrelsesseminarsdag for KFUM og KFUK bestyrelser i Aarhus.” Det var en dag, hvor det nye bestyrelsesarbejde blev skudt i gang, vi fik lært hinanden bedre at kende på tværs af bestyrelserne, og vi fik lagt planer for, hvad vi gerne ville udrette i det kommende år. Det gav et godt fællesskab at mødes alle bestyrelser på tværs.

  Den fælles start blandt bestyrelserne blev fulgt op af to fælles bestyrelsesmøder fordelt henover året. Her blev der arbejdet med de udfordringer, bestyrelserne står overfor og med kommunikation til medlemmer. Vi håber også, at du som medlem har bemærket det ekstra fokus på kommunikation. Dette er sket gennem en markant øget tilstedeværelse på sociale medier.

  Succes med nye initiativer Som nyt initiativ rettet mod jer medlemmer har vi løbende inviteret indenfor til ”Fællesspisning i distriktet”. Det er et nyt koncept, der har fokus på at skabe sammenhæng og fællesskab på tværs af vores distrikt og lokalforeninger. Til hver fællesspisning har vi haft et punkt på programmet til diskussion, eller noget vi gerne ville have inputs til i bestyrelsen.

  Sidste år begyndte vi at fokusere på en bedre udnyttelse af vores mange lejemål. Dette arbejde er fortsat i en ny projektgruppe, og deres første konkrete tiltag er at samle alle boligopslag et sted. Tanken er at gøre det overskueligt at fortælle medlemmer, hvor de kan følge med, om der er ledige boliger.

  Der er også kommet gang i en ny eventgruppe i distriktet. I begyndelsen af 2019 afholdt de deres første event og formåede at samle en fuld sal på Nørre Allé 29. Fremadrettet håber vi på mange events som dette af høj kvalitet og på tværs af distriktet.

  Vi har i årets løb efter bedste evne støttet op omkring det fantastiske engagement, som I medlemmer har udvist. Særligt at nævne er den flotte succeshistorie, som VK Raptus har skabt, fælles skiferie for distriktet, det flotte fremmøde på Landsmødet og enkeltstående aften-events som for eksempel Aarhus Spiser Sammen og Spilaften. Tak for det.

  YMCA World Council til Aarhus
  I forlængelse af et flot landsmøde i efteråret 2018 har vi som distriktsbestyrelse valgt at orientere hovedbestyrelsen om, at vi ønsker at støtte op om, at vi i KFUM og KFUK i Danmark afgiver bud på afholdelse af YMCA World Council 2022. Det er en stor beslutning, men bestyrelsesmedlemmerne er enige om at støtte op om landsorganisationens bud. For at sikre den økonomiske bæredygtighed i projektet har vi tilbudt landsbevægelsen at være underskudsforsikring på eventet. Vi har midlerne, og vi har valgt at afsætte dem til det. For at sikre den organisatoriske bæredygtighed i projektet har vi tilbudt at hjælpe med oprettelsen af en organisatorisk projektgruppe, der skal sikre stærke lokale kræfter. Vi som bestyrelse synes, at det er vigtigt at præsentere det globale for vores frivillige lokalt, og vi ser dette som en god mulighed herfor.

  På landsmødet blev der også skudt gang i vores nye internationale samarbejde, Y-Glocal. Fra distriktsbestyrelsens side har vi nuværende lagt vores arbejde i at koordinere en fælles plan for engagement i Y-Glocal på tværs af bestyrelserne i KFUM og KFUK i Aarhus. Det betyder, at der er en arbejdsplan for, hvordan vi som KFUM og KFUK i Aarhus ønsker at engagere os i projektet.

  Ingen volontører næste år
  I det forgangne år har vi også oplevet nogle udfordringer. Vi ærgrer os over, at vi ikke internt i bestyrelsen har kunne finde tiden til at genoptage arbejdet med at få nye volontører til KFUM og KFUK i Aarhus. Vi tror på, at det vil kunne give os mange gode inputs til vores arbejde og vores medlemmer. Vi håber på, at dette bliver taget op igen i en ikke alt for fjern fremtid.

  Arbejde med ny organisering
  Igen i år har bestyrelsen været udfordret af, at det har været svært for de lokale bestyrelser at finde kandidater til at indtræde i bestyrelsesarbejdet, særligt lokalt, men også hos os i distriktet. Det er ærgerligt, at det fortsat er en udfordring, og vi må efterhånden erkende, at det er svært at få frivillige til at binde sig til at lave bestyrelsesarbejde i to år.

  Derfor har vi på tværs af distriktsbestyrelsen og lokalforeningerne haft en løbende snak om, at der er potentiale for at organisere os bedre som KFUM og KFUK i Aarhus. På baggrund af dette stiller vi følgende forslag til stormødet: “Forslag om ny foreningsstruktur med tid til flere aktiviteter og projekter.” Vi håber, at det vil sætte gang i dette arbejde.

  Vores organisering skal fremme engagement i aktiviteter og projekter mest muligt hos vores medlemmer. Det betyder også, at det skal være muligt at engagere sig i aktiviteter og projekter i en kortere periode ad gangen, så man kan prioritere det højt i de perioder, hvor man har mere tid og omvendt. På den måde kan vi engagere mange flere i det lokale og nationale arbejde. En ny organisering af foreningsstrukturen kan være en måde at skabe rum for netop dette. Vi tror også, at mange af jer i større grad ønsker at lægge energi i udvikling af konkrete arrangementer eller tilbud, som lige præcis I brænder for, frem for at skulle binde sig til en bestyrelsespost for en 2-årig periode.

  De 3 store projekter
  Jeg har i år valgt ikke at skrive om vores 3 store projekter. Ikke fordi der ikke er sket noget - det er der i høj grad - men fordi jeg håber, at I alle vil tage jer tiden til ikke kun at læse min beretning, men at læse de individuelle beretninger om alle de spændende ting, der i årets løb er brugt tid i hvert projekt. Alle beretninger er i den grad værd at bruge tid på. Børnehøjskolen har haft et år, hvor forstander Jacob Solsø Holm og en imponerende styregruppe har sat retningen for et projekt, der bare flyver afsted.

  Vores engagement i Ukraine og i særdeleshed i Lviv har taget det største spring siden projektets start med valget af en ny ung bestyrelse. Fairbar, der rundede 10 år som projekt, startede året hårdt ud med lukningen af foreningen fairbar, men der er nu en omfattende gentænkning i gang som et projekt under distriktet med en ny og engageret styregruppe bag roret.

  Tak for stort engagement
  Fra distriktsbestyrelsens side skal der som det første lyde en stor tak for jeres store engagement og alt det arbejde, som I alle lægger i KFUM og KFUK. Det er værdsat! Klø på og lad os sammen fortsat gøre en forskel i det lokale såvel som det (inter)nationale.

  Jeg vil som det sidste bruge nogle linjer på at takke for min tid som formand. Hvis alt går vel, bliver jeg både færdig som læge og får fornøjelsen af at blive far til sommer, og jeg kan desværre ikke få det til at passe med at genopstille som formand.

  Det har været så fedt at være med i distriktsbestyrelsen i Aarhus! Det er fedt at være med til at sætte en retning for så stærke foreninger og så mange frivillige, der er engageret i store og små projekter både lokalt og (inter)nationalt.

  Jeg håber, at flere af jer vil stille op til valg og gribe den spændende mulighed for både at udfordre sig selv, lære nyt og samtidig bidrage til, at vi har et spændende KFUM og KFUK fremadrettet.

  På vegne af distriktsbestyrelsen,
  Mads Damgaard Mørkenborg

  I den kommende uge bringer vi uddrag af flere årsberetninger fra distiktets projektet og lokalforeninger. 

  Stormødefolderen med alle beretningerne kan læses her.