SI blev stiftet i 1970. Dengang ejede KFUM og KFUK to bygninger, som blev overgivet til SI. Siden dengang er der sket meget, og flere bygninger er kommet til. Eksempelvis blev der købt en ejendom på Sigridsvej, for at støtte lokale ledere i området, og huset fungerer stadig som et bofællesskab for foreningsaktive.

SI har desuden brugt penge på at etablere Fairbar og på at ombygge Distriktets bygning - og senest har SI købt ejendommen på Nørre Allé 44. Målet er at etablere et børneaktivitetshus.

Organisering

SI ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer inkl. formanden. KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus' stormøde og bestyrelse vælger hver 3 medlemmer.

Bestyrelsen for SI mødes hvert halve år med Distriktsbestyrelsen, og når der skal træffes større beslutninger er Distriktsbestyrelsen altid med på råd.

Ejendomme

Klostertorvet 6, 8 og 10, Klostergade 35 og 37, Sigridsvej 24, Nørre Allé 23k, 29 og 44.

Bestyrelsesmedlemmer

Torben Linaa Hansen - valgt af Distriktsbestyrelsen 2014-2017

Ole Mølby - valgt af Stormødet 2014-2017

Ole Dahl Bisgaard - valgt af Distriktsbestyrelsen 2015-2018

Jan Sæderup - valgt af Stormødet 2015-2018

Jørgen Kallehave - valgt af Distriktsbestyrelsen 2016-2019

René Munch - valgt af Stormødet 2016-2019

Kontakt

Formand for SI, Torben Linaa Hansen torbenlinaa(at)gmail.com 

vedtaegter_for_den_selvejende_institution_aarhus_kfum_og_kfuk_s_ejendomme_2013_uden_underskrift-pdfLæs vedtægterne for SI