Med det nye udvalg håber distriktsbestyrelsen:
- At afholde åbne arrangementer der er indbydende for flere end bare medlemmerne
- At styrke sammenhængskraften og fællesskabsfølelsen mellem de fire lokalforeninger
- At give medlemmer i Distrikt Aarhus gode oplevelser gennem større, fælles aktiviteter ud af huset

Distriktet har mulighed for at støtte arrangementerne økonomisk,

Events kunne f.eks. være:
- oplysende eller underholdende oplæg
- kulturelle oplevelser i og omkring Aarhus
- udflugter
- aktiviteter med karakter af teambuilding
… eller noget helt femte!

Vi forventer af dig:
- at du har mod på at starte en ny arbejdsgruppe  
- at du har lyst til samle erfaringer med at arrangere events for hele distriktet
- at du vil udforske, hvordan man laver relevante aktiviteter for både medlemmer og interesserede
- at du bliver motiveret af at være med til at skabe sammenhængskraft i distriktet

Hvor ofte? Det er op til udvalget at definere rammerne for, hvor ofte der skal afholdes fælles aktiviteter. Det kunne eksempelvis være et event i kvartalet.

Interesseret? Så kom til det første åbne arbejdsmøde kl. 18.00-20.30 den 4. april og prøv, om det er noget for dig. Tilmelding på Facebook-begivenheden.

Hvor ofte?
Kontinuerligt