young-board.jpg

Local 2 Local

  Local 2 Local Aarhus-Lutsk-Lviv er et samarbejdsprojekt mellem KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus og to lokale YMCA-foreninger i Ukraine

  Målet med projektet er at skabe relationer, gøre det internationale lokalt og at skabe en større bevidsthed om at KFUM og KFUK er del af YMCA og YWCA, sådan at vi sammen kan styrke vores lokale foreninger og udvikle tilbud til nye målgrupper. Vi skal derfor lære af hinanden på tværs af foreninger og landegrænser.

  I øjeblikket har arbejdsgruppen særlig fokus på disse områder: 

  Indsamling 2020

  I foråret 2020 samler KFUM og KFUK ind til et støtteprojekt for YMCA Lviv, Ukraine.
  Læs mere om indsamlingen her.

  Styregruppen i Aarhus

  Aktiviteterne og samarbejdet koordineres af Local 2 Locals styregruppe.

  Samarbejdsparterne

  YMCA Lutsk

  YMCA Lviv

  Baggrund for L2L Aarhus-Lviv-Lutsk

  Lokal til Lokal Aarhus-Lutsk-Lviv startede som et pilotprojekt under KFUM og KFUK's internationale udvalg, Globale Fællesskaber. 

  Pilotprojektet varede fra 2013-2016 og havde til formål at skabe erfaringer inden for KFUM og KFUK til fremtidigt internationalt arbejde. Med "Lokal til Lokal" ønskede KFUM og KFUK i Danmark at styrke det internationale netværk og tilknytningen til lokale YMCA foreninger rundt omkring i verden og skabe større bevidsthed blandt vores medlemmer om YMCA.

  Pilotprojektet er nu slut, og der fokuseres på at styrke og udbygge det partnerskab, vi allerede har bygget op.